In mijn sector verdwijnen banen als gevolg van Corona. Moet ik me laten omscholen?

Perspectief, ambitie en lange termijn voor korte termijn

Corona raakt sommige sectoren zwaar waar andere sectoren juist groeien. Denk bijvoorbeeld aan de horeca waar nu de klappen vallen terwijl e-commerce en bezorgdiensten het werk niet aan kunnen. Zit jij in de hoek waar de klappen vallen en overweeg je jezelf om te laten scholen? Vraag jezelf dan af of dat de oplossing is.

In tijden van crisis zijn we geneigd te focussen op de korte termijn en dreigen we de lange termijn uit het oog te verliezen. Daarom waarschuwt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en -advies bij het UWV, tegenover nu.nl dat massaal omscholen naar een beperkt aantal sectoren niet de oplossing is. Hij geeft hierbij het voorbeeld dat het niet verstandig is om nu massaal koks om te scholen: “anders staan we over een paar jaar voor een dicht restaurant omdat er geen koks meer zijn. Het is echt belangrijk om goed te kijken naar korte- én langetermijnbeleid.”

De vragen die je jezelf zou kunnen stellen zijn:

  • Hoe veerkrachtig is de sector waar ik nu werk?
    Valt het te verwachten dat de sector herstelt en heb ik dan goede baankansen?
  • Hoe zijn de perspectieven in de sector waarnaar ik overweeg om te scholen?
    Blijft deze ook op lange termijn groeien en is er veel concurrentie van andere mensen die zich laten omscholen?
  • Wat is mijn eigen ambitie voor de lange termijn?
    Van welk type werk word ik gelukkig, wat voor soort organisaties passen bij mij en waar liggen mijn talenten en ambities?

Die laatste vraag over je eigen ambitie is uiteindelijk misschien wel doorslaggevend voor de keuze die jij moet maken. Wil je een totaal andere weg inslaan, of juist in je huidige vakgebied blijven werken maar in een andere rol? Of doe je al wat je het allerleukste vindt? Geen makkelijke vragen maar, deze crisis is wel een goed moment om daarover na te denken en je ambities en mogelijkheden te verkennen. Juist nu biedt ook de overheid gelegenheid om gebruik te maken van gesubsidieerde loopbaan coaching waarbij je eigen wensen worden afgezet tegen mogelijkheden op de arbeidsmarkt. En door grote verschuivingen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt krijg je misschien kansen die er in een normale economische situatie niet zijn.

Dus, als je in de hoek zit waar de klappen vallen kan omscholen een oplossing zijn, maar vergeet vooral niet aan de lange termijn te denken. De lange termijn als het gaat om werkzekerheid en vooral de lange termijn voor jezelf. Het is jouw leven en jouw werkgeluk. Dus “bezint eer gij begint”.

Bron: https://www.nu.nl/werk/6088097/banen-nu-en-na-corona-wat-kunnen-we-verwachten.html