Payrolling.

Payrolling is het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap met alle daarbij behorende administratieve en financiële verplichtingen. Aias neemt dat allemaal van je over, zodat jij je bezig kunt houden met je onderneming.

Waarom je voor payrolling bij Aias moet kiezen:

 • Ziekterisico uitbesteden
  Het ziekterisico nemen wij voor onze rekening. Met onze kennis en ervaring met payrolling in jouw sector voeren wij een actief verzuimbeleid dat gericht is op een spoedig herstel van een zieke medewerker.
 • Geen onaangename (financiële) verrassingen
  Wij vinden transparante samenwerking belangrijk. Vooraf weet je hoeveel de payrollmedewerker kost en je hoeft je geen zorgen te maken over onaangename verrassingen achteraf. Alles zit bij ons in een eenduidig payrolltarief, zelfs de transitievergoeding.
 • Cao kennis en gelijke beloning
  Er is geen verschil in arbeidsvoorwaarden tussen je eigen medewerkers en payrollmedewerkers. Ze vallen beide onder dezelfde cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling. Wij hebben kennis van jouw cao en passen die dan ook op de juiste wijze toe.
 • Collectief ontwikkelbudget
  Wij vinden ontwikkeling van medewerkers belangrijk. Zij kunnen daarom een beroep doen op ons collectief ontwikkelbudget.

In Aias vind je een partner die:

 • Meedenkt | Wij delen graag onze kennis en ervaring met jou;
 • Adviseert | Gevraagd en ongevraagd adviseren wij jou over de inzet en samenwerking met payrollmedewerkers;
 • Verzorgt | Wij zorgen dat alle juridische, administratieve en financiële werkzaamheden worden verricht die nodig zijn om een payrollmedewerker in te zetten;
 • Digitaliseert | Wij werken zoveel mogelijk digitaal en gebruiken up-to-date systemen om dat mogelijk te maken.

Bekijk in de tabel hieronder wat de verschillen zijn tussen Payrolling en Uitzenden:

PayrollingUitzenden
AllocatieDe medewerker wordt aangedragen door de opdrachtgever.De medewerker wordt geworven door Aias.
ExclusiviteitExclusieve terbeschikkingstelling bij één opdrachtgever kan in de arbeidsovereenkomst worden overeengekomen.Exclusieve terbeschikkingstelling is niet mogelijk.
KetenregelingDe ketenregeling is van toepassing

 • Maximaal 3 tijdelijke contracten in 36 maanden
 • Daarna contract voor onbepaalde tijd
Uitzendregime van toepassing:

 • Fase A | 78 weken met onbeperkt aantal tijdelijk contracten
 • Fase B | maximaal 4 jaar met maximaal 6 tijdelijke contracten
 • Fase C | contract voor onbepaalde tijd
FlexibiliteitWet Arbeidsmarkt in Balans, inclusief de wettelijke opzegtermijnen, is van toepassing.Mogelijkheid om het uitzendbeding toe te passen in fase A. Overeenkomst eindigt dan automatisch zonder dat opzegging is vereist.
CaoDe cao die geldt voor de opdrachtgever wordt volledig toegepast.De ABU cao wordt toegepast.
ArbeidsvoorwaardenDe cao of arbeidsvoorwaarden-regeling van de opdrachtgever wordt ook toegepast voor de payrollmedewerker. Dus naast elementen uit inlenersbeloning ook onderdelen zoals:

 • Verlofdagen
 • 13e maand
 • Fietsenplan
 • Etc.
De 6 elementen inlenersbeloning worden toegepast:

 • 1) Bruto loon conform indeling bij opdrachtgever
 • 2) ATV / ADV
 • 3) Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • 4) Initiële loonsverhogingen zoals bij opdrachtgever
 • 5) Onkostenvergoedingen
 • 6) Periodieken
PensioenWij passen een adequate pensioenregeling toe.De medewerker heeft wettelijk vanaf 26 gewerkte weken recht op een pensioen. Bij Aias krijgt de medewerker vanaf de eerste werkdag een pensioen bij StiPP.