Mentaal talent in het profvoetbal.

Nederland is een voetballand vol met talentvolle voetballers. Om te ontwikkelen tot profvoetballer is het belangrijk om te weten wat je talenten zijn.

Veel talenten zijn meetbaar

  • Hoe ziet de traptechniek eruit?
  • Hoe snel is zijn/haar sprint?
  • Hoe reageert onze keeper op de doellijn?

Deze talenten zijn veelal fysiek en technisch. Maar er zijn ook mentale talenten, die zijn ook meetbaar en minstens zo belangrijk bij de ontwikkeling van een professionele voetballer.

Bij Aias zorgen we er voor dat het mentale intrinsieke talent zichtbaar wordt. Het mentale intrinsieke talent van een sporter noemen wij bij Aias de KernTalenten. Deze KernTalenten weerspiegelen een natuurlijke aanleg, een persoonlijke combinatie van sterke en minder sterke eigenschappen. Ze bepalen de mogelijkheden waarover een profvoetballer beschikt: het aangeboren potentieel van iemands sterktes en zwaktes. Samen vormen ze het fundament van de persoonlijkheid van de voetballer.

Iedereen heeft grote en kleine KernTalenten. Grote KernTalenten inzetten kost weinig tot geen moeite en levert energie op terwijl kleine KernTalenten een voetballer veel energie kosten.

In een wedstrijd waarin een speler zijn of haar grote KernTalenten niet kan inzetten, leidt dat snel tot verveling en het gevoel iets te missen. Een wedstrijd waarin men vooral zijn kleine KernTalenten moet aanspreken, gaat ten koste van de grote KernTalenten en zal leiden tot mindere prestaties en een speler zal niet uitblinken. De tijd en energie die je investeert in de ontwikkeling en ontplooiing van grote KernTalenten, levert altijd sterke resultaten op. Vaardigheden die niet door jouw grote KernTalenten worden gedragen, zijn veel moeilijker aan te leren, slurpen energie en geven minder voldoening. Bovendien leiden ze zelden tot meer dan een gemiddeld niveau.

Bij trainers ligt vaak de focus op technische en fysieke ontwikkeling. Ze willen van een 5 een 8 maken waarbij het vooral gaat om het verbeteren van de minder ontwikkelde talenten. In combinatie met het fysieke en technische beeld wat de trainers vormen, voegt de door ons ingezette methode daar de mentale laag aan toe. Zo kan je als staf de beste spelers voor jouw club (en daarbuiten) opleiden en optimaal verder ontwikkelen.

Doordat het mentale talent van de sporter inzichtelijker wordt kan een trainer keuzes maken op basis van technische, fysieke én mentale talenten.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een interessante jeugdspeler speelt nu nog bij een buitenlandse club. Het is een flinke investering om hem naar Nederland te halen, want alles voor zijn verblijf hier moet geregeld worden. Je weet hoe hij voetbalt, maar hoe kom je er nu achter of zijn mentale talent past bij dat van een profvoetballer? Voordat hij naar Nederland komt zorg je er voor dat hij bij Aias de KernTalentenanalyse heeft gedaan. Deze analyse samen met jouw beeld van zijn technische en fysieke talent maakt dat je een veel betere afweging kan maken om deze investering te doen.

Welke kans biedt de KernTalenten Methode jullie als BVO?

De methode is erop ingericht om het mentale intrinsieke talent te ontdekken. Je wilt als club de beste spelers kunnen afleveren aan je 1e elftal. Van jongs af aan leid je ze daartoe op. Alleen de allerbesten halen het allerhoogste niveau. Hoe kan jij er dan voor zorgen dat je er alles aan gedaan hebt om ze dit niveau te laten halen?

De KernTalentenanalyse scoort met 0,84 Crombach alfa wereldwijd bij de absolute top van persoonlijkheidstest. Ze is een ontdekking van Danielle Krekels. Alleen geaccrediteerde analisten garanderen valide resultaten. Aias werkt uitsluitend met geaccrediteerde KernTalentenanalisten.

Laten we samen alle talenten ontdekken!