Een adequate pensioenregeling… Wat is dat?

#payrolling #wab #goedgeregeld

Sinds de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) januari 2020 in werking is getreden hebben payrollmedewerkers recht op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers in dienst van de opdrachtgever. Dit alles met als doel om de positie van flexkrachten te verbeteren, waarbij een uitzondering gemaakt werd voor de pensioenregeling.

Vanwege de complexiteit van de pensioenregels is er een jaar uitstel geboden voor het toepassen van een ‘adequaat’ pensioen voor payrollmedewerkers, maar daar gaat per 1 januari 2021 verandering in komen. We praten je graag bij over deze verandering.

Met payroll zorg je er als ondernemer voor dat alles goed geregeld is voor jouw medewerkers, maar kies je er bewust voor om het juridisch werkgeverschap met de bijbehorende risico’s uit te besteden. De ondernemer werft en begeleidt zelf de medewerkers, maar alle bijkomende werkzaamheden, zoals salarisadministratie, verzuimbegeleiding en andere personeelszaken worden uitbesteed aan het payrollbedrijf. Met de komst van de WAB is er feitelijk voor de medewerker geen verschil meer tussen een dienstverband bij de opdrachtgever of het payrollbedrijf. Enige uitzondering hierop is dat de payrollmedewerker op dit moment nog onder de huidige StiPP-pensioenregeling valt, maar deze is niet toereikend. Vanaf 2021 mag een payrollorganisatie niet meer aangesloten zijn bij StiPP, een pensioenfonds specifiek voor de flexbranche, waar payroll sinds de WAB geen onderdeel meer vanuit maakt.

Payrollmedewerkers gaan vanaf 2021 meedoen in de pensioenregeling die ook geldt voor de medewerkers in loondienst van de opdrachtgever of er wordt een gelijkwaardige (adequate) pensioenregeling opgestart voor payrollmedewerkers. Payrollorganisaties hebben in het overbruggingsjaar 2020 de tijd gekregen om te onderzoeken welke pensioenregeling van toepassing is bij de opdrachtgevers waar de payrollmedewerkers werken. Vervolgens kon vastgesteld worden welke werkingssfeer van toepassing is en of er een verplichting geldt tot aanmelding bij een pensioenfonds. Pensioenfondsen staan echter helemaal niet te springen om payrollwerkgevers te laten aansluiten, omdat de payrollmedewerker vaak helemaal niet onder de werkingssfeer van het pensioenfonds valt. Pensioenfondsen baseren de werkingssfeer namelijk op een percentage van de werkzaamheden, uren en omzet en wanneer het payrollbedrijf meerdere opdrachtgevers in verschillende branches bedient, zal het percentage ervoor zorgen dat een pensioenfonds oordeelt dat het payrollbedrijf niet bij hen thuishoort.

Vandaar dat een payrollbedrijf ook een gelijkwaardige pensioenregeling kan opstarten voor de payrollmedewerkers. In deze adequate pensioenregeling is het van belang dat er in ieder geval dekking is voor het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Ook dient de werkgeversbijdrage groter of gelijk te zijn aan de gemiddelde werkgeverspremie bij de pensioenfondsen. Dit betekent dat per wet is geregeld dat de werkgeverspremie ten minste 14,5% van de pensioengrondslag moet zijn.

Aias heeft als payrollwerkgever inmiddels gekozen voor een adequate pensioenregeling bij Brand New Day. De aankomende weken zullen onze payrollmedewerkers en opdrachtgevers hierover geïnformeerd worden, dus laat het payrollpensioen 2021 maar komen!