2021 een jaar van verandering, een kans om te vlammen.

#vooruitkijken

In onze vorig blog keken we terug naar gebeurtenissen en ontwikkelingen op gebied van arbeid en HR in 2020. Nu kijken we vooruit. Wat gaat 2021 ons brengen? Wat wordt het nieuwe normaal als we kijken naar werk?

Thuiswerken wordt de norm

Thuiswerken wordt steeds vaker de norm. Dat staat buiten kijf. “Maar niet fulltime”, denkt Yordi Zeijpveld, HR-adviseur bij Aias. “Voor functies die zich er voor lenen zal men steeds meer kiezen voor een combinatie van thuiswerken en werken op de locatie van de werkgever. Werknemers hebben toch behoefte aan sociale interactie met collega’s, die nu eenmaal makkelijker verloopt als men elkaar in levenden lijve ziet. Ik denk dat er structuren komen waarbij werknemers op gezette tijden op kantoor zijn voor afstemming van werkzaamheden en voor een goede interactie met collega’s. Ik geloof dat dat heel effectief gaat werken”.

Veel bedrijven hebben in 2020 de eerste stappen gezet om thuiswerken te faciliteren, maar we staan nog maar aan het begin. Lisette Jansen, HR-adviseur bij Aias voorspelt: “in 2021 gaan bedrijven verder met nadenken over hoe zij hun kantoor willen inrichten. Welke functie heeft het kantoor(gebouw) en welk doel en welke uitstraling moet het hebben? Thuiswerken heeft ook veel impact op andere HR-thema’s zoals werkgeluk, gezondheid, duurzame inzetbaarheid. Deze onderwerpen komen hoger op de agenda. Bedrijven zullen kijken naar arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken zoals vergoedingen voor reiskosten en onkosten, thuiswerkregeling en de leaseautoregeling.”

Vernieuwing om succesvol te zijn, worden en blijven

“In 2021 zullen organisaties, soms noodgedwongen, kijken hoe zij succesvol kunnen zijn en blijven en daarin keuzes moeten maken, aldus Lisette Jansen. Er zal gekeken worden naar cultuur, structuur, kernwaarden, het aanboren van nieuwe markten en afscheid nemen van bestaande markten en klanten.” Yordi Zeijpveld vult aan: “ik denk dat daarbij de ingezette digitalisering en innovatie ook verder zullen gaan. In 2020 hebben veel bedrijven daarin een start gemaakt en de voordelen ontdekt. In 2021 gaan zij verder op zoek naar manieren om werkzaamheden slimmer, sneller, gebruiksvriendelijker en goedkoper aan te pakken”.

Keuzes op organisatieniveau hebben gevolgen voor de medewerkers in een organisatie. Hoe betrek je ze bij de doelen van de organisatie, wat wordt er van elkaar verwacht?  Welke kennis, vaardigheden en ervaring zijn nodig om hieraan bij te dragen? Volgens Lisette Jansen is het belangrijk om juist in 2021 het gesprek aan te gaan met medewerkers over hoe hun individuele acties bijdragen aan het bereiken van organisatiedoelen, waarbij ook ruimte is voor persoonlijke doelen.

In de novemberraming van het CPB wordt de verwachting uitgesproken dat de economie zich in 2021 enigszins gaat herstellen. Dat is goed nieuws voor de arbeidsmarkt. Echter, we hebben daarin nog wel een weg te gaan. Sommige sectoren die harde klappen hebben gekregen zullen zich niet herstellen tot het niveau van voor het virus. Andere sectoren hebben een boost gekregen en zullen dusdanig veranderd zijn dat de vraag naar personeel is gegroeid en veranderd. Yordi verwacht dat er daardoor knelpunten op de arbeidsmarkt ontstaan waarbij de vraag van werkgevers niet aansluit bij de competenties van beschikbare kandidaten. Dit is een uitdaging, waar de oplossing is: ontwikkeling  (wendbaarheid) van mensen. Zowel in organisaties (om mee te kunnen gaan met veranderingen) als op de arbeidsmarkt om in aanmerking te komen voor een nieuwe baan.

Werkgeluk

Alles lijkt erop te wijzen dat 2021 allerminst een rustig en stabiel jaar gaat worden. Covid-19 is nog altijd een verontrustende factor. Mensen worden er zowel privé als in het werk mee geconfronteerd. Daarom is werkgeluk in 2021 een groter thema dan ooit tevoren. Juist in deze tijden is het de uitdaging om betrokken te blijven bij elkaar, samen te werken, aandacht te hebben en voor verbinding te gaan. Dit zijn de cruciale factoren van werkgeluk en het ontbreken daarvan kan leiden tot een hoog verzuim.

Daarom roepen wij werkgevers op om in deze tijden van veranderingen en onrust aandacht te hebben voor werkgeluk. Denk aan het anders organiseren van werk, een goede werk-privébalans en het luisteren naar individuele behoeften. Want het succes van een organisatie staat of valt met het werkgeluk van medewerkers.

Vlammen in 2021

Een nieuw jaar en een nieuwe kans om met aandacht naar je personeel en organisatie te kijken en deze naar een hoger plan te brengen. Blijf kijken en zoeken naar mogelijkheden om ook in 2021 en daarna succesvol te blijven en nog succesvoller te worden. De tijd en omstandigheden vragen om het ontwikkelen van je organisatie. Natuurlijk zijn er verplichtingen, certificeringen, wet- en regelgeving en moet er dus gevinkt worden. Maar vat in 2021 de koe bij de hoorns. Ga niet alleen vinken, maar ga juist vlammen!