2020, een veelbewogen en onvoorstelbaar jaar.

#terugblikken

Het was een veelbewogen jaar. Het virus, waarvan we de naam niet meer hoeven te noemen, zette een streep door alle voorspellingen. Er gebeurde veel, ook op het gebied van arbeid en HR. Wij maakten een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot arbeid in 2020.

Wet arbeidsmarkt in balans

Het lijkt een eeuwigheid geleden dat we de gevaren van het virus nog niet kenden en ons geen zorgden maakten over een pandemie die ook Nederland zou bereiken. Per 1 januari 2020 was de Wet arbeidsmarkt in balans van kracht. Een pakket aan maatregelen om, met name flexkrachten, meer zekerheid te bieden. Flexibele contracten werden duurder om zo het aanbieden van contracten voor onbepaalde tijd te stimuleren. Ook kregen werkgevers meer plichten ten aanzien van oproepkrachten en werd cumulatiegrond voor ontslag ingevoerd.

Begin maart leken de eerste effecten zichtbaar. Uit onderzoek van PW. bleek dat meer werkgevers voornemens waren mensen een vast contract aan te bieden. Aan de andere kant was ook de verwachting dat er meer mensen als zzp’er zouden starten, wat niet de intentie van de WAB was. In de loop van maart kwam echter onze wereld op zijn kop te staan met dusdanige gevolgen dat nu niet te zeggen valt of de WAB de gewenste effecten heeft gehad en of veranderingen in arbeid en HR ook zijn toe te schrijven aan de WAB.

Thuiswerken

Ja, en toen kwam in maart de lockdown. Massaal werden functies, waarvoor dat mogelijk was, vanuit huis uitgeoefend. Het was nogal omschakelen voor velen. Gelukkig vlogen de artikelen met tips je al snel om de oren en zetten veel werkgevers zich in om thuiswerken goed te faciliteren.

We zitten nu in een tweede lockdown waarin veel Nederlanders thuiswerken. We lijken er redelijk aan gewend te zijn en de algemene verwachting lijkt te zijn dat we na het virus meer vanuit huis zullen werken dan voorheen.

Digitalisering

Thuiswerken heeft ook voor een stroomversnelling gezorgd op het gebied van digitalisering. Voorheen waren veel bedrijven hierin wellicht nog conservatief. Het liep immers goed, of ze kenden de mogelijkheden niet. Nu was er geen ontkomen aan. Digitalisering was ineens een must en we ontdekten massaal de velen mogelijkheden die er op de markt zijn. Veel primaire- en bedrijfsprocessen bleken heel goed te digitaliseren en vaak tot tevredenheid van gebruikers en klanten. De beweging is ingezet en zal nog wel een tijdje voortduren. Het kan namelijk altijd, sneller, beter, veiliger en goedkoper.

NOW

Veel bedrijven kwamen door het virus en de lockdowns in financiële moeilijkheden. Gelukkig was daar de NOW-regeling die ervoor zorgde dat het massaal omvallen van bedrijven en massaontslagen (voorlopig) werden afgewend. Werkgevers werden met de NOW ondersteund om hun medewerkers door te betalen.

We zitten echter nog steeds in een lockdown. De rek is raakt er langzaam maar zeker uit en potjes raken leeg. Waar we 2020 nog enigszins zijn doorgekomen lijkt het toch onvermijdelijk dat er nog bedrijven gaan omvallen en mensen hun baan kwijt gaan raken als gevolg van het virus.

Gratis Loopbaanbegeleiding

Sommige sectoren hebben flinke klappen te verduren gekregen en krijgen nog klappen tot op de dag van vandaag. Deze sectoren zullen niet meteen herstellen en sommigen misschien wel duurzaam krimpen. Het opent onze ogen voor het verbeteren van de inzetbaarheid en kansen op de arbeidsmarkt. De overheid ziet dat ook in en heeft na de zomer het programma “NL leert door” uitgerold. Dit bood mensen de mogelijkheid om gratis loopbaanbegeleiding te krijgen. Daar werd massaal gebruik van gemaakt. Hopelijk kunnen medewerkers in de hoek waar de klappen vallen daardoor snel een nieuwe baan vinden en blijft een stijging in werkloosheid in 2021 beperkt.

Kortom

Het jaar 2020 was veelbewogen, onvoorspelbaar en misschien wel onvoorstelbaar. Er ontstonden problemen en er werden oplossingen gevonden en nieuwe ontwikkelingen ingezet. Hoe gaan die ontwikkelingen een stempel drukken om 2021 en de jaren daarop? In een volgende blog gaan we in op de verwachtingen voor 2021.

Laten we nu het jaar 2020 snel achterlaten en vooruitkijken. Op naar 2021!